Menu

Aftenkapsejladser 2021 - tirsdagssejlads

Aftenkapsejladserne 2021 foregår med omvendt respit (forskudt start.) Der anvendes sømiletid på cirkelbane for mellem vindstyrke (TACIM) for alle sejladser.

 

Starttider aftenkapsejlads

 

Download program for aftenkapsejladser 2021

 

Download kort over banerne


Der sejles efter World Sailing’s kapsejladsregler for 2020-24. Der afholdes 8 sejladser fra 4/5 til 22/6 og 8 sejladser fra 3/8 til 21/9. Dommerne afgør om en sejlads aflyses.

Kapsejladserne afvikles på en af fire baner efter signal fra dommerbåden. Se vedhæftede kort. Viser dommerbåden grønt flag, holdes alle kapsejladsmærkerne om styrbord, medens rødt flag betyder, at mærkerne holdes om bagbord.

Startprocedure:

Der startes mellem dommerbåden og flagmasten ved havneindløbet, i øvrigt jf. RRS 26.

Målprocedure:

Der sejles i mål mellem dommerbåden og flagmasten ved havneindløbet, modsat mærket.

  1. Når dommerbåden er på plads sættes signal for banenummer (Se flag og standere nedenfor).
  2. 5 minutter før start. Varselssignal. Et lydsignal afgives og signal for omsejlingsretning (rødt eller grønt flag) sættes.
  3. 4 minutter før start. Klarsignal. Et lydsignal afgives og signalflag P sættes.
  4. 1 minutter før start. Lydsignal afgives. Signal P nedhales.
  5. 0 minutter. Starten går. Et lydsignal afgives afgives. Bådene sejler efter udløb af deres respit.
flag1 flag2 flag3 flag4
1 2 3 4
klarsignal     flagNflagA
Klarsignal P Styrbord rundt Bagbord rundt N over A: Sejlads opgivet

Aflysning: Tre (3) lydsignaler.

Du skal starte således:

Før starten er der på dommerbåden sat et signal bestående af en talstander.

Hvis signalet er talstander 1 sejles der på bane 1.

Hvis signalet er talstander 2 sejles der på bane 2.

Hvis signalet er talstander 3 sejles der på bane 3.

Hvis signalet er talstander 4 sejles der på bane 4.

Hvis en båd starter for tidligt, vil der blive afgivet en række korte toner fra dommerbåden, og den/de pågældende skal passere startlinjen på ny!

Pointskala

Der gives point efter kapsejladsreglernes tillæg A med lavpointsystemet.

Nr. 1 - 1 point

Nr. 2 - 2 point

Nr. 3 - 3 point

Nr. 4 - 4 point

Nr. 5 - 5 point

Nr. 6 - 6 point

Nr. 7 - 7 point

Hver placering herefter læg 1 point til.

En båd der ikke er startet, ikke har fuldført, er udgået eller som er diskvalificeret, tillægges points svarende til en placering dårligere end antallet af tilmeldte både i årets aftenkapsejladser.

Hver båds pointtal i årets aftenkapsejladser er summen af dens point i de enkelte sejladser, fratrukket dens 2 dårligste resultater.

Kapsejladsmærker

kapsejladsmærker

Baner

Download kort over banerne

Bane 1 – 6,0 sm.:

Startlinje: 51° 51,44N - 010° 31,33E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mærke B: 54° 52,45N - 010° 30,13E

Mærke D: 54° 52,55N - 010° 34,20E

Mærke E: 54° 52,16N - 010° 31,79E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mållinie : 51° 51,44N - 010° 31,33E

 

Bane 2 – 5,4 sm.:

Startlinje: 51° 51,44N - 010° 31,33E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mærke B: 54° 52,45N - 010° 30,13E

Mærke C: 54° 53,41N - 010° 32,87E

Mærke E: 54° 52,16N - 010° 31,79E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mållinie : 51° 51,44N - 010° 31,33E

 

Bane 3 - 8,8 sm.:

Startlinje: 51° 51,44N - 010° 31,33E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mærke B: 54° 52,45N - 010° 30,13E

Mærke D: 54° 52,55N - 010° 34,20E

Mærke E: 54° 52,16N - 010° 31,79E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mærke D: 54° 52,55N - 010° 34,20E

Mærke E: 54° 52,16N - 010° 31,79E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mållinie : 51° 51,44N - 010° 31,33E

 

Bane 4 - 3,2 sm.:

Startlinje: 51° 51,44N - 010° 31,33E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mærke B: 54° 52,45N - 010° 30,13E

Mærke E: 54° 52,16N - 010° 31,79E

Mærke A: 54° 51,91N - 010° 31,28E

Mållinie : 51° 51,44N - 010° 31,33E